Riešenie na vytváranie prípadov

Proces výroby puzdier je dôležitou súčasťou pri výrobe kníh v pevnej väzbe.Krycie dosky a chrbát sa položia na lepenú dosku krycieho materiálu a potom sa prekrývajúce okraje krycieho materiálu zatočia dovnútra.

Ponúkame rôzne možnosti procesu výroby puzdier: od ručnej až po poloautomatickú výrobu riadenú čiarovým kódom.Dôraz je vždy kladený na produkciu na požiadanie a minimálny čas nastavenia pre zmenu formátov.

Solution1